Lydia Oshavkova
Flute - Soloist
Professor at Sofia Music Academy

e-mail: Oshavkova@yahoo.com
Phon/Fax: (+359 2) 944 32 79
Mobile: (+359) 888 941 303

  2A, San Stefano str.
1504 Sofia, Bulgaria